De weg terug

Stroomafwaarts passeren we weer de enorme bai (moerassige plek in het oerwoud), die we reeds kennen. Hier zie je erg veel vogelsoorten. We gaan er op de peddel doorheen om de omgeving niet te verstoren, we genieten er zelf ook meer van op die manier.    
   
            We proberen goed te letten op ondiepten, want die zijn funest voor de buitenboordmotor. Die raakt soms een steen, waardoor de veiligheidspin in de motor breekt, die we dan weer moeten vervangen.